Results 1 for

"lus tshaj xo"

HMOOB YOG COV MOB CANCER SIAB ntau tshaj thiab muaj TXOJ SIA LUV tshaj LWM HAIV NEEG 3 NPAUG nyob rau USA
HMOOB YOG COV MOB CANCER SIAB NTAU TSHAJ THIAB MUAJ TXOJ SIA LUV TSHAJ LWM HAIV NEEG 3 NPAUG Raws li koom haum kev noj qab haus huv, Sacramento tau soj ntsuam xyuas, Peb Hmoob nyob xeev California mob Caner siab ntau tshaj cov haiv neeg Asia uas tuaj
Lus tshaj xo.
Thov tshaj xo rau hmoob thoob qab ntuj no paub tias kuv txiv yeeb yaj tau ploj ua ntej lub caij teb chaws nplog tawg.kuv thiab cuab kwv tij nrhiav tsis tau los txog niaj hnub no li. Yog kuv txiv yeeb koj nyob qhov twg thiab pom kuv tsab xov no lawm thov
Lus tshaj tawm
Nyob zoo tus swm phooj ywg, Kuv paub nws yog kuv tus phooj ywg zoo, tus swm, thov nws txhob tuaj ua "quav sw" rau peb lub tsev. Thaum ntej kuv xav tias yog mab yog suav thiaj tuaj tso quav; cas saib naj yog kuv me phooj ywg xwb. Twb tau ob peb hnub no
Yam tus TXIV ntshaw tshaj ntawm tus NIAM, lub neej thiaj tsis tawg yog?
Caw txhua tus txiv neej, thov nej los sau yam nej ntshaw tshaj ntawm tus niam es nej thiaj tsis muaj kev ntshaw lwm tus thiab thiaj tsis tso nej tus poj niam tseg mus nrhiav dua tshiab.
Tshaj xo rau cov Hmoob tuaj tshiab rau teb chaws "NEDERLAND"
Thov tshaj xo rau cov Hmoob khiav tuaj tshiab rau teb chaws Hollande "Nederland", yog nej tuaj pom tsab xov no, thov nej sau E_mail rau kuv. Vim Txiv Plig Cwj Vuam Chiv Yaj nyob Fab Kis teb xav tuaj xyuas nej, tab sis nws nrhiav tsis tau nej. Yog leej
Happy Valentines' Day
Me nplooj siab tus neeg kuv hlub Hnub no kuv nco koj dua qub Me nplooj siab tus kuv nco tshaj Hnub no xav txog koj ua kuv siab kaj Vim hnub no yog Valentines hnub Kuv xav qhia koj tias kuv tseem hlub Tseem hlub koj tshaj yav tag los Vim koj yog
Me nyuam Hmoob Laos kawm ntawv tshaj lij
Xyoo nov peb cov me nyuam hmoob rov xeev ntawv thoob teb chaw Laos tau thib 1 duab lawm thiab nrog zoo siab
MUAJ NTAU TSHAJ LI 60 TAWM HOM KABMOB NRHIAV TAU LOS NTAWM TEJ TSIAJ QUS NYOB HAUV NPLOGTEB
Kwvtij Hmoob, Tsab xovxwm no yog tham txog kabmob los ntawm tej tsiaj muaj nyob hauv Nplogteb. Tsab xovxwm ntawm no twb tshwm tau yuav luag muaj ib week los ntawm Vientianetimes lawm. Kuv ntseeg tias nej ib txhia cov paub ntawv Askiv thiab nyiam saib
Lus tshaj xo.
Thov tshaj xo rau 1 tsoom phooj ywg hmov thiab tshua paub txhij hnov txhua tias Kuv muaj tus mob cancer puag xyoo 2006 los lawm niaj hnub no los yeej kho tsis zoo li tsuas muaj mob loj zuj zus ntxiv lawm xwb.Niaj hnub no kuv lub qhov ncauj o tag
TSOOMHWV NPLOG TSHAJ TAWM YUAV SAU PHOM NYOB NPLOG
Xovxwm tawm 3/3/15 thiab 3/4/15 no tias Tsoomhwv yuav kom txhua tus Neeg tsis hais tub Tubceevxwm mus ti nkaus rau tus Pejxeem yuav tsum tuaj qhia thiab kos npe rau Tsoomhwv kom lawv paub tias leejtwg thiaj li muaj phom nyob tom vaj tom tsev. Qhov lawv u
Saib cov me nyuam qhov muag zoo nkauj tshaj plaws hauv ntiaj teb
SAIB ME NYUAM QHOV MUAG ZOO NKAUJ TSHAJ PLAWS HAUV NTIAJ TEB
HMOOB IB TUG PHOOJYWG LOS YOG IB LEEJTXIV ZOO TAU NCAIM HMOOB MUS LAWM THIAB
Nram no yog Col. Bill Lair, uas yog zoo tam li Hmoob ib leeg Txiv thiab yog ib tug Phoojywg zoo uas coj Hmoob qhib lub qhovrooj rau Hmoob tuaj nyob txawv tebchaws. Nws tau tuaj coj Hmoob, qhia Hmoob, thiab thov Hmoob los nrog tivthaiv tus Koojsam xyoo 196
SHARE ZAJ NKAUJ KOJ NYIAM.......
NOV YOG IB ZAJ NKAUJ KUV NYIAM.
U.S. XA RIAM PHOM MUS RAU NTAU LUB TEBCHAWS NYOB SAB EUROPE
[i]Xovwm tawm ua ntuj zus los mus ntsig txog lub tebchaws Rusia thiab Suav Av Loj txoj kev tsim kub ntxhov nyob rau sab Europe thiab Sab Asia South China Sea (Suav Cov Povtxwv Nyob Sab qabteb). Vim tej kub ntxhov ua ntuv zus los ntawm 2 lub tebchaws hais
~Lubpajzoo~
Lubpajzoo, yog paj xeem Xyooj, Zoo tsis thooj li nej txhua tus, Tsis zoo lus thiab tsis zoo nkauj, Lam tuaj xauj tuaj saib nej xwb, Txhob mob hlwb thaum pom Lubpajzoo, Lam nug moo kuv yeej tsis tom, Yog tau pom kuv yeej zoo siab, Kuv tuaj tshiab ku
Results 1 to 15 on 39
for "lus tshaj xo"
Active topics
Active topics
Popular topics
Popular topics
Unanswered topics
Unanswered topics