avatar

THAIB THIAB SUAV SIB TUAV TES COG KEV PHOOJYWG

Liajntsuab at 23h18
15
Feb
2015
THAIB THIAB SUAV SIB TUAV TES COG KEV PHOOJYWG

Xovxwm tawm tawm 2/14/2015 nram qab tias zaum no lub tebchaws Thaib tau mus tuav/koom tes nrog Suavliab tus Thawj Tswj tebchaws cog kev phoojywg lawm vim tias Suav YUAV PAB CUAM KEV COB QHIA TUBROG SIB KOOM UAKE MUS LI 5 LUB XYOO TOM NTEJ NO THIAB TSEEM YUAV QHIA KEV TXAWJ KEV NTSE LWM YAM TXOG KEV UA TSOVROG NTXIV LOS NTAWM NKAWV 2 LUB TEBCHAWS. TSIS TAG LI NTAWD XWB THAIB THIAB SUAV TSEEM SIB COG LUS YUAV SIB PAB NROOS TXOJ KEV TIVTHAIV TEJ KEV KUB [......]
About
This topic belongs to the forum
  • Peb yog Hmoob, peb muaj txuj ci Hmoob, peb yuav tsum nco ntsoov txhawb peb haiv Hmoob.

  • Numbers of topics : 1213
  • Numbers of messages : 16973
  • Numbers of users : 640
  • Numbers of points : 77
Similar topics
Nyob zoo, thov caws nej mus saib.
Hmoob Thoj Nam nyob Thaib teb tau ntau xyoo, ib lub yeej twg nyob dhau, tsis ntev tom qab Hmoob khiav ces luag muab Hmoob cov tuag ntxa khawb cov pob txha nqa mus tag nrho. Tsis paub yog luag coj mus ua luam los yog luag muab teem cia raws txoj cai. Vim
Nyob rau hauv keebkwm Suav Liab yog ib haiv neeg uas quabyuam caij tsuj lwm haivneeg me thiab lwm lub tebchaws nyob Ntsuab Ze ntawm nws uas peb Hmoob yog ib tug raug nyob rau hauv tau muaj li 400 xyoo dhau los thiab. Tom qab Suav Liab tua peb Hmoob
Ntawm yog Pas Dej Tauv los nyab peb lub Nroog Banxouan Naxou tag lawm. Saib tag kho siab heev li vim nco txog yus tej qub zog thiab tej me kwvtij Hmoob uas ib txwm nyob rau thajtsam no ua ntej xyoo 1975. Peb lub qub zog uas peb nyob ua ntej tebchaws pua
hmoob suav ua teb saum ib nta roob
Forums from same category