avatar

Teb-chaws Lao

28
Dec
2010
Teb-chaws Lao

TE-CHAWS LAO

Buagtxhim Vwj

Edited by 

Gajyis Vwj

Ntawv tshiab:  

G=NK 

J=NTS

NX=NTX

B=NP 

W = Yog tus yub li qub, tabsis muab siv ua tus las ntawv. Pivxam li lo lus thaum yus nhoos lub suab tawm ntawm qhovjwg thiab qhovncauj uake. Xwsli Whwj.

^ = Siv ua tus cim thaum hais lo lus txij
[......]
About
This topic belongs to the forum
  • Numbers of topics : 764
  • Numbers of messages : 21482
  • Numbers of users : 419
  • Numbers of points : 173
Similar topics
Hmoob yuav muaj teb muaj chaw, tshuav tsis ntev lawm xwb.  Zaum no yog tebchaws Hmoob tswj, tsis yog lwm haiv neeg tswj Hmoob lawm.  Kev hais Hmoob rooj plaub ces txhob txhawj kiag li, tsuas yog lub sijhawm no Hmoob feem coob tseem tsis tau meej pem
Tam sim no muaj 1 pab Hmoob yuav sawv los tsim tsa kom Hmoob nrog luag lwm haiv neeg muaj teb muaj chaw muaj ciam dej ciam av nrog luag tswj nrog luag kav.Nej los nrog mloog txiv yawg ntxhw thiab Neej thoob lis nkawd tham ntawm no tau.
Tam sim no muaj 1 pab kwv tij Hmoob sawv los tsim tsa kom Hmoob nrog luag muaj teb muaj chaw nrog luag muaj ciam dej ciam av.Nej los mloog ntawm no Neej thoob lis thiab txiv yawg ntxhw nkawd tab tom tuaj tham qhia nkawd lub hom phiaj yuav coj Hmoob mus ko
SUAB HMONG NEWS: Seng Xiong "HMOOB TEBCHAWS" arrested by FBI on 03/24/2016
thov muaj zag nkauj no pub rau cov niam cov txiv ua tau ncaim lub teb chaws Los Tsuas :
Forums from same category
  • Here we talk about creepy games, not mobile games but real life games, games like midnight man, ouija board, thumb game etc

  • EMedia Home

  • Free forum : Este fórum pretende dar ser contributo de excelência no apoio e no esclarecimento aos Inpectores Tributários Estagiários da AT

  • Jhg is a collaboration of many organizations to produce availability of resources e.g tecnology, music, programming etc.

  • Your hub for all discussions, games and news!

  • Discover New Security Reports, get help on removing viruses and technical support, and discuss ransomware and technical stuff with experts from every corner of the earth!