avatar

Rov Mus Lostsuas

07
Aug
2009
Rov Mus Lostsuas

Rov Mus Lostsuas

*Siab ualoj ualug yuav rov qab mus tebchaws Lostsuas
rov qab mus xyuas tej chaw ev dej txiav taws
saib puas tseem nyob lomzem xauvbo li thaum peb nyob koom teb kom chaw
qaib qua tshujtshaws thaum ntuj yuav kaj

*Siab nyob tsis tus ntojnuag mus txog tebchaws Lostsuas
zejzog bhobxuav havzoov ciaj quavpoj tag
kev mus ua qoob twb ciaj zes noog kev mus ua teb twb ciaj kab nas
tojroob hauv hav nyob jiag twbto

*Tig ntiag mus jia txoj kev ua nkauj
[......]
About
This topic belongs to the forum
  • Numbers of topics : 764
  • Numbers of messages : 21482
  • Numbers of users : 419
  • Numbers of points : 172
Similar topics
Pejxeem Lostsuas tshaj tawm nyob rau tsab xovxwm nram no tias txoj cai TSWJ TEB KAV CHAW nyob Lostsuas teb muaj tiamsis tsis siv. Qhov tsis siv ntawd vim tias yog ib pab Neeg (party) xwb yog li tsis muaj leej hais tau tus Tsoomhwv lawv xav ua dabgtsi los
[b]Xovxwm tawm los ntawm Vientianetimes nram no hais tias lub tebchaws Lostsuas tabtom los kos ntawv rau lub tebchaws Russia yuav los tsim 2 qhov chaw ua tshuaj Nuclear( tshuaj siv ua hoobpob pas las mis nus) nyob hauv Lostsuas teb vim tias lub techaws
Feem coob ntawm Hmoob yeej pom daim vdo no lawm tiamsis tshuav qee tus tsis tau pom dua yog li kuv muab coj los tso rau nej tau saib. Daim vdo no txaus ntshai thiab hlub peb tsevneeg Hmoob uas tau tag simneej lawm
Mus saib tus tub hluas Hmoob nram no kom nej thiaj li paub tias ziag no nyob lub tebchaws Lostsuas muaj neeg tub nkeeg, dag noj dag haus coob zus tuaj lawm xwb. https://www.youtube.com/watch?v=zFfdkHgd-Yc
Puas yog txog lub caij nyoog uas peb yuav tau saib Nplog sib do lawm. Xovxwm tawm nram qab no ntsig txog tsoom Pejxeem Nplog thiab tej Nom txheej Qis tsis txaus siab rau tej Nom Tswv loj xws li Yawg Thawj Tswj Choummaly Sayasone lawv tej tsev uas ua raug
Forums from same category
  • Batería para para ordenador portátil y Adaptador tienda en línea, Cómprelo ahora y salve el 20 %! 1 años de garantía, Envío gratuito. http://www.comprar-bateria.es

  • Dejar de ser lo que fuiste para llegar a ser lo que Él quiere

  • Fully Computer Solutions

  • Be part of our discussion about the future of digital trends!

  • Discover New Security Reports, get help on removing viruses and technical support, and discuss ransomware and technical stuff with experts from every corner of the earth!

  • Free forum : Ict helpline east Africa is a web based consultation platform for mobile & computer technology. contact - icthelplineketz@outlook. com