Hmoob tebchaws yuav tsum muaj tseeb

Phoos at 12h03
01
Jun
2015
Hmoob tebchaws yuav tsum muaj tseebMUAJ NTAU TUS ROV HAIS THUAM NWS HAIV NEEG
TUS NTAWV TXHAIS TAU TIAS NWS NTSE TSIS TSAUS XWB.
NTAU TIAM DHAU LOS PEB HMOOB RAUG LUAG QUAB YUAM CAIJ TSUJ LOS TWB VIM YOG PEB HMOOB TSIS TXAWJ SIB HLUB , SIB PAB THIAB MUAJ NTAU NTAU YAM UAS PEB UA TSIS TAU XWS LI:
1 TSIS MUAJ PHAU NTAWV COJ XWM THIAB PHAU NTAWV COJ CAI
LOS TUAV PEB HAIV NEEG
LOS TIV THAIV PEB HAIV NEEG
LOS [......]
About
This topic belongs to the forum
  • Numbers of topics : 765
  • Numbers of messages : 21490
  • Numbers of users : 419
  • Numbers of points : 166
Similar topics
Hmoob yuav muaj teb muaj chaw, tshuav tsis ntev lawm xwb.  Zaum no yog tebchaws Hmoob tswj, tsis yog lwm haiv neeg tswj Hmoob lawm.  Kev hais Hmoob rooj plaub ces txhob txhawj kiag li, tsuas yog lub sijhawm no Hmoob feem coob tseem tsis tau meej pem
Tam sim no muaj 1 pab kwv tij Hmoob sawv los tsim tsa kom Hmoob nrog luag muaj teb muaj chaw nrog luag muaj ciam dej ciam av.Nej los mloog ntawm no Neej thoob lis thiab txiv yawg ntxhw nkawd tab tom tuaj tham qhia nkawd lub hom phiaj yuav coj Hmoob mus ko
muaj ib hmo kuv ua npau suav pom tau tias kuv nrog ib tug menyuam hluasnkauj kwvyees li ntawm 17 xyoo pw saum ib lub txaj tiamsis ho nyob rau nraum zoov, ib pliag kuv sawv nws tseem pw ntawm kuv sab npab laug kuv tshem kuv txhais tes ces nws thiaj li sawv
Kwvtij Hmoob nyob thoob hauv lub qab ntuj. Peb kwvtij Hmoob feem ntau yeej hnov lawm ntsig txog ib tug kwvtij Hmoob nws hais tias nws yog Hmoob Cobtsib. Nws tau tshaj tawm tias muaj ib khub Niamtxiv nyob Suavteb tau mus pom 1 tug Nab thiab 1 tug
Peb txoj txoj me kev los sib sau ua txijnkawm nyob ib zaug hauv lub ntiajteb no nws muaj ntau ntau yam los sib xyaws. Kuv tau mus hnov Hmoob tham dabneeg nyob rau hauv Xoblaim.com xovtooj (218)548-1845, pin number 95824#, lawv tham muaj ntau khub
Forums from same category
  • ModKingBro's Forums is a simple site to share your stuff easily, And Efficiently NO-REGISTRATION NEEDED

  • Free forum : Este fórum pretende dar ser contributo de excelência no apoio e no esclarecimento aos Inpectores Tributários Estagiários da AT

  • Batería para para ordenador portátil y Adaptador tienda en línea, Cómprelo ahora y salve el 20 %! 1 años de garantía, Envío gratuito. http://www.comprar-bateria.es

  • Espacio abierto y transversal para todas las personas en el Censo Electoral de los Residentes Ausentes

  • Nuestro foro para la imaginación, creatividad y en general para escapar de la relidad :D

  • Free forum : Ict helpline east Africa is a web based consultation platform for mobile & computer technology. contact - icthelplineketz@outlook. com